Centrul Educațional "Egalitate de Șanse" Ocna Mureș

Cod serviciu 8891CZ-C-2
Adresa strada Ștefan cel Mare, nr. 41, Ocna Mureș, jud. Alba, cod poștal 515700
Contact ong.asmea@yahoo.ro
  • Servicii sociale integrate destinate copiilor și familiilor acestora, pentru a preveni instituționalizarea copiilor și marginalizarea socială.
  • Servicii de educație pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

Un program adaptat la nevoile și particularitățile fiecărui copil în parte.

Foto activități